Thể lệ

-- Đua TOP Tước Vị Chiến Liên Server --

Thể Lệ Tham Gia

Thời gian
 • Bắt đầu: 0h00 ngày 12.02.2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 18.02.2018
Chi Tiết:
  • Ngày 12/02: xét tư cách tham gia các TOP Quan Phẩm 7 khu.
  • Ngày 13/02-17/02: Vòng Loại, đến 21h 17.02 căn cứ vào điểm tích lũy của mỗi khu và chốt danh sách TOP 500 mỗi khu quan phẩm tham gia chung kết.
  • Ngày 18/02 (19h-20h): Chung kết, mỗi khu sẽ chiến đấu với nhau để và xếp hạng từng khu.
  • Tổng số khu thi đấu: gồm 7 khu (Cực Phẩm, Chính Nhất, Tòng Nhất, Chính Nhị, Tòng Nhị, Chính Tam, Tòng Tam). Mỗi khu sẽ là một giải đấu riêng biệt.
  • Vòng Loại: thi đấu chọn ra TOP 500 để vào vòng chung kết của từng khu. (Mỗi Khu 500 người).
  • Vòng Chung Kết: TOP 500 người từng khu chiến đấu với nhau để xếp hạng.