Giải Thưởng

Nguyệt Tú hoan nghênh các Chủ Nhân đã đến với Ngôi Sao Hoàng Cung 360mobi.

Lại một năm mới với nhiều niềm vui mới đang đến gần, hãy cùng 360mobi đón chào xuân Mậu Tuất 2018 với sự kiện : "Đua Top Tước Vị Chiến Liên Server" cùng các phần thưởng cực hấp dẫn đang chờ các bạn "rinh" về nhà trong dịp Tết 2018! Nhanh tay tham gia nào!

-- Đua Top Tước Vị Chiến Liên Server  --

Thời Gian

 • Sự kiện diễn ra vào: 12/02/2018 - 18/02/2018

-- combo Đậu Đâu --

Các Giải Thưởng

Khu Cực Phẩm (Top 20 Cực Phẩm Hạng Cao Nhất)
 • 20 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông.
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x12000, Quà Bộ Thiên Toàn x1, Đá Đột Phá Trang Bị x200, Tước Vị Cửu Ngũ Chí Tôn.
  • Hạng 2-3: Công Tích x11000, Quà Bộ Tiêu Tương x1, Đá Đột Phá Trang Bị x150, Tước Vị Cung Thuận Vương
  • Hạng 4-10: Công Tích x10000, Quà Tiêu Tương x1, Đá Đột Phá Trang Bị x100, Tước Vị Hoài Thuận Vương
  • Hạng 11-20: Công Tích x9500, Tinh Thần Nguyên x3, Đá Đột Phá Trang Bị x70, Tước Vị Định Nam Vương.

Khu Chính Nhất (TOP 10 Chính Nhất hạng cao nhất)
 • 10 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông.
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x10000, Tinh Thần Nguyên x5, Đá Đột Phá Trang Bị x100, Tước Vị Định Quốc Công.
  • Hạng 2-3: Công Tích x9500, Tinh Thần Nguyên x3, Đá Đột Phá Trang Bị x70, Tước Vị Trấn Quốc Công
  • Hạng 4-10: Công Tích x9000, Tinh Thần Nguyên x3, Đá Đột Phá Trang Bị x50, Tước Vị Phụng Quốc Công

Khu Tòng Nhất (TOP 5 Tòng Nhất hạng cao nhất)
 • 5 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x8000, Tinh Thần Nguyên x3, Đá Đột Phá Trang Bị x60, Tước Vị Nghị Dũng Hầu.
  • Hạng 2-3: Công Tích x7500, Tinh Thần Nguyên x2, Đá Đột Phá Trang Bị x50, Tước Vị Khác Tịnh Hầu.
  • Hạng 4-5: Công Tích x7000, Tinh Thần Nguyên x1, Đá Đột Phá Trang Bị x40, Tước Vị Trấn Viễn Hầu.

Khu Chính Nhị (TOP 5 Chính Nhị hạng cao nhất)
 • 5 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông.
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x7000, Đĩnh Bạc Lớn x120, Đá Đột Phá Trang Bị x50, Tước Vị Túc Nghị Bá
  • Hạng 2-3: Công Tích x6500, Đĩnh Bạc Lớn x100, Đá Đột Phá Trang Bị x40, Tước Vị Uy Nghị Bá.
  • Hạng 4-5: Công Tích x6000, Đĩnh Bạc Lớn x80, Đá Đột Phá Trang Bị x30, Tước Vị Trấn Viễn Bá.

Khu Tòng Nhị (TOP 5 Tòng Nhị hạng cao nhất)
 • 5 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x5000, Đĩnh Bạc Lớn x100, Đá Đột Phá Trang Bị x40, Tước Vị Trấn Quốc Tướng Quân
  • Hạng 2-3: Công Tích x4500, Đĩnh Bạc Lớn x80, Đá Đột Phá Trang Bị x30, Tước Vị Dương Uy Tướng Quân
  • Hạng 4-5: Công Tích x4000, Đĩnh Bạc Lớn x60, Đá Đột Phá Trang Bị x20, Tước Vị Phủ Viễn Tướng Quân

Khu Chính Tam (TOP 5 Chính Tam hạng cao nhất)
 • 5 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x4500, Đĩnh Bạc Lớn x80, Đá Đột Phá Trang Bị x30, Tước Vị Phụ Quốc Tướng Quân
  • Hạng 2-3: Công Tích x4000, Đĩnh Bạc Lớn x70, Đá Đột Phá Trang Bị x25, Tước Vị Phụng Quốc Tướng Quân
  • Hạng 4-5: Công Tích x3500, Đĩnh Bạc Lớn x50, Đá Đột Phá Trang Bị x20, Tước Vị Phụng Ân Tướng Quân

Khu Tòng Tam (TOP 5 Tòng Tam hạng cao nhất)
 • 5 bộ combo Đậu Đậu, mỗi người 1 bộ combo đậu bông
 • Qùa trong game:
  • Hạng 1: Công Tích x4000, Đĩnh Bạc Lớn x70, Đá Đột Phá Trang Bị x20, Tước Vị Kinh Xa Đô Úy
  • Hạng 2-3: Công Tích x3500, Đĩnh Bạc Lớn x60, Đá Đột Phá Trang Bị x20, Tước Vị Kỵ Đô Úy
  • Hạng 4-5: Công Tích x3000, Đĩnh Bạc Lớn x40, Đá Đột Phá Trang Bị x15, Tước Vị Vân Kỵ Úy