Top

Những Khách Hàng May Mắn Của Chương Trình Vui Năm Gà

 

Phần Thưởng

Hãy cùng 360mobi xem lại những hình ảnh của các khách hàng đã may mắn trúng thưởng những phần thưởng đặc biệt từ chương trình vào ngày hội trao thưởng vừa qua nhé!

Anh Đoàn Công Chính đã may mắn trúng thưởng xe SH 125i

Anh Lâm Văn Phát đã may mắn trúng thưởng xe SH 125i

Chị Mai Hà đã trúng thưởng iPhone 7 Plus

Anh Nguyễn Mạnh Cường đã trúng thưởng iPhone 7 Plus

Chị Nguyễn Quỳnh Anh đã trúng thưởng iPhone 7 Plus

Anh Trần Anh Dũ đã trúng thưởng iPhone 7 Plus

Anh Trần Văn Ngọc đã trúng thưởng iPhone 7 Plus

Anh Đoàn Công Chính đã trúng thưởng iPhone 7 Plus

 

Anh Huỳnh Nghĩa Quyền đã trúng thưởng Oppo F1S

Anh Nguyễn Hoàng Ân đã trúng thưởng Oppo F1S

Anh Nguyễn Quang Anh đã trúng thưởng Oppo F1S