Top

Giải thưởng


Giải thưởng Ngôi Sao Thời Trang 360mobi

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh


Gói Quà Kim Cương

1000 kim cương1


Gói Quà Bạch Kim

20 Kim cương1


Gói Quà Vàng

30 Tim1


Gói Quà Bạc

20 Tim1


Gói Quà Đồng

200.000 Vàng1


Gói Quà Đá Quý

20.000 Vàng1


Gói Quà May Mắn

10.000 vàng1

Giải thưởng 3Q 360mobi

Tên Gói QuàNội DungHình Ảnh

Gói Quà Kim Cương

Quà Đá Tướng Tinh Cam (Trọn bộ)

Gói Quà Bạch Kim

Tướng Tào Tháo

Gói Quà Vàng

Skin Thái Văn Cơ-Hằng Nga

Gói Quà Bạc

2017 Vàng

Gói Quà Đồng

Bạc

Gói Quà Đá Quý

Tiêu Dao Kê

Gói Quà May Mắn

Chiến Công

 

Giải thưởng Ngôi Sao Hoàng Cung 360mobi

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh


Gói Quà Kim Cương

200 Vàng1
Đỉnh Bạc Lớn10
Thẻ Công Trạng10
Đá Tấn Công Lv510
Cún FA10


Gói Quà Bạch Kim

Đĩnh Bạc Lớn4
Thẻ Công Trạng2
Đá Tấn Công Lv35
Tình Đậm Sâu10


Gói Quà Vàng

Đĩnh Bạc Lớn3
Thẻ Công Trạng2
Đá Sinh Lực Lv32
Tình Đậm Sâu5


Gói Quà Bạc

Đĩnh Bạc Lớn2
Thẻ Công Trạng2
Đá Sinh Lực Lv32
Tình Đậm Sâu2


Gói Quà Đồng

Đĩnh Bạc Lớn1
Túi Điểm Rèn2
Đá Phòng Thủ Lv32
Hoa Hồng Trắng5


Gói Quà Đá Quý

Đĩnh Bạc Nhỏ2
 Túi Điểm Rèn2
Đá Phòng Thủ Lv32
 Hoa Hồng Đỏ5


Gói Quà May Mắn

Đĩnh Bạc Nhỏ2
Túi Điểm Rèn2
Hoa Hồng Đỏ5

Giải thưởng Dota Truyền Kỳ 360mobi

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh


Gói Quà Kim Cương

Pices1


Gói Quà Bạch Kim

Riki1


Gói Quà Vàng

Vé Mua Hambuger Free 1 lần1


Gói Quà Bạc

Kim Cương300


Gói Quà Đồng

Xiên Cá 30 Thể Lực1


Gói Quà Đá Quý

Xiên Thịt 6 TL3


Gói Quà May Mắn

Vàng200.000

Giải thưởng Gunny

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh


Gói Quà Kim Cương

Ma Thạch Tứ Tượng - Truyền Thuyết1


Gói Quà Bạch Kim

Đá Thức Tỉnh1


Gói Quà Vàng

Code Gà Hành1


Gói Quà Bạc

Đá tăng cấp2

Gói Quà Đồng
Vật Tế Cao3

Gói Quà Đá Quý
Thuốc Tăng Cấp Thú3

Gói Quà May Mắn
Tinh hoa vinh dự10

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1Thẻ Gà Con1Khóa
Gói Quà Facebook 2S-Trăng Vàng1Khóa
Gói Quà Facebook 3Kungfu Panda1Khóa
Gói Quà Facebook 4Thẻ Thỏ Đáng Yêu1Khóa

Giải thưởng MU Đại Thiên Sứ

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh


Gói Quà Kim Cương

Vàng Tinh1


Gói Quà Bạch Kim

Thuốc x5 Exp (thường)5


Gói Quà Vàng

Thuốc x3 Exp (thường)1


Gói Quà Bạc

Viên Thú Cưỡi-Trung1


Gói Quà Đồng

Kết Tinh Ma Pháp 21


Gói Quà Đá Quý

Bản đồ Thất Lạc5


Gói Quà May Mắn

Kính Thứ Nguyên5

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1Thuốc x2 EXP1Khóa
Vé Quảng Trường Quỷ-Tự Do3Khóa
Vé Huyết Lâu-Tự Do3Khóa
Gói Quà Facebook 2Thuốc x2 EXP3Khóa
Bản đồ Thất Lạc5Khóa
Đồng Đen1Khóa
Gói Quà Facebook 3Thuốc x2.52Khóa
Vé Quảng Trường Quỷ-Tự Do3Khóa
Vé Huyết Lâu-Tự Do4Khóa
Gói Quà Facebook 4Thuốc x3 EXP (Thường)2Khóa
Sắt Đen1Khóa
Bản đồ Thất Lạc5Khóa
Kính Thứ Nguyên5Khóa

Giải thưởng Thông Thiên Tây Du

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh

Gói Quà Kim Cương

Hộp Đá Quý Level 81

Gói Quà Bạch Kim

Hộp Đá Quý Level 71

Gói Quà Vàng

Thẻ 100 Vàng Khóa1

Gói Quà Bạc

Hộp Hình Thiên Lệ1

Gói Quà Đồng

Đá Tinh Luyện-Thần3

Gói Quà Đá Quý

Đá Cường Hóa-Siêu1

Gói Quà May Mắn

Thẻ 100 Vạn Bạc1

 

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1Thẻ 100 Vạn Bạc10
Gói Quà Facebook 2Tiến Cấp Đơn-Tướng10
Gói Quà Facebook 3Tăng Cấp Đơn-Tiên Binh10
Gói Quà Facebook 4Tăng Cấp Đơn-Tiên Tướng10

Giải thưởng Thục Sơn Vô Song

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh

Gói Quà Kim Cương

Quà Hộ Vệ-Truyền Kỳ1

Gói Quà Bạch Kim

Thẻ Kinh Hồng1

Gói Quà Vàng

Quà Phù Văn Level 31

Gói Quà Bạc

Quà Đá Level 21

Gói Quà Đồng

Tăng Bậc Đơn-Nữ Thần1

Gói Quà Đá Quý

Túi Tăng Bậc Đơn1

Gói Quà May Mắn

Đá Tẩy Luyện Trang Bị5

 

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1Túi Tăng Bậc Đơn10
Gói Quà Facebook 2Tăng Bậc Đơn-Nữ Thần10
Gói Quà Facebook 3Quà Phù Văn Level 310
Gói Quà Facebook 4Quà Hộ Vệ-Cao10

Giải thưởng 3Q Củ Hành

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh

Gói Quà Kim Cương

Toái Thần*Phượng Hoàng Cửu Thiên (Vĩnh viễn)1

Gói Quà Bạch Kim

Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)1

Gói Quà Vàng

Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)1

Gói Quà Bạc

2017 Củ Khóa2017

Gói Quà Đồng

Đá Tinh Luyện-Vàng1

Gói Quà Đá Quý

Thẻ Thủ Hộ1

Gói Quà May Mắn

Đá May Mắn5

 

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1Hộp Đá Tinh Luyện-Tím (7 ngày)1
Gói Quà Facebook 2Hộp Đá Tinh Luyện-Cam (7 ngày)1
Gói Quà Facebook 3Hộp Đá Tinh Luyện-Vàng (7 ngày)1
Gói Quà Facebook 4Bạch Kim Chùy (30 ngày)5

 

Toái Thần*Phượng Hoàng Cửu Thiên ( Vịnh Viễn ) - Không Khóa

Dục Hỏa Cuồng Sư ( Vịnh Viễn ) - Không Khóa

Vạn Thú Vương ( Vịnh Viễn ) - Không Khóa

Giải thưởng Bách Chiến Vô Song

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh

Gói Quà Kim Cương

Hộp đá vàng level 101

Gói Quà Bạch Kim

Nguyên châu1

Gói Quà Vàng

Thẻ Đổi1

Gói Quà Bạc

Quà thời trang riêng 11

Gói Quà Đá Quý

Túi sinh lực5

Gói Quà Đồng

Hộp đá vàng level 71

Gói Quà May Mắn

100 củ khoá5

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1Túi sinh lực5Khóa
100 củ khoá5Khóa
Thuốc hồi sinh5Khóa
Gói Quà Facebook 2Hộp Quà Bách Chiến 21Khóa
100 củ khoá5Khóa
Thẻ x 3 EXP5Khóa
Gói Quà Facebook 3Hộp Quà Bách Chiến 31Khóa
100 củ khoá5Khóa
Rương Thần Kỹ-Siêu1Khóa
Gói Quà Facebook 4Hộp Quà Bách Chiến 41Khóa
100 củ khoá5Khóa
Thẻ Đổi1Khóa
Nguyên Châu1Khóa

Giải thưởng Bách Chiến Vô Song 2

 

Tên Gói QuàNội DungSố LượngHình Ảnh

Gói Quà Kim Cương

Trang Bị Tinh-Cam10
Tiến Cấp Đơn Đa Năng100
Vé 100 Củ Khóa10
Tư Chất Đơn Bí20
Tiểu Tiên Nữ1

Gói Quà Bạch Kim

Trang Bị Tinh-Cam5
Tiến Cấp Đơn Đa Năng50
Vé 100 Củ Khóa10
Tư Chất Đơn Bí20
Trang Sức Tinh-Cam2

Gói Quà Vàng

Trang Bị Tinh-Cam5
Tiến Cấp Đơn Đa Năng30
Hỏa Thần1
Vé 100 Củ Khóa5
Tư Chất Đơn Bí10

Gói Quà Bạc

Thuốc EXP x25
Trang Bị Tinh-Tím10
Vé 100 Củ Khóa3
Tiến Cấp Đơn Đa Năng20
Ngọc Xích Diệm30

Gói Quà Đồng

Thuốc x2 EXP5
Trang Bị Tinh-Tím5
Vé 100 Củ Khóa2
Tiến Cấp Đơn Đa Năng10
Ngọc Xích Diệm20

Gói Quà Đá Quý

Tiến Cấp Đơn Đa Năng5
Đá Hồi Sinh10
Đá Luyện20
Ngọc Xích Diệm10

Gói Quà May Mắn

Tiến Cấp Đơn Đa Năng5
Đá Hồi Sinh10
Đá Luyện20
Ngọc Xích Diệm3

 

Tên Gói QuàNội DungSố LượngTính Chất
Gói Quà Facebook 1 lầnTiến Cấp Đơn-Cưỡi5Khóa
Đá Hồi Sinh5Khóa
Đá Luyện10Khóa
Ngọc Xích Diệm3Khóa
Gói Quà Facebook 3 lầnTiến Cấp Đơn-Bảo5Khóa
Đá Hồi Sinh10Khóa
Đá Luyện20Khóa
Ngọc Xích Diệm3Khóa
Gói Quà Facebook 5 lầnTiến Cấp Đơn-Trận5Khóa
Đá Hồi Sinh10Khóa
Đá Luyện20Khóa
Ngọc Xích Diệm3Khóa
Gói Quà Facebook 7 lầnTiến Cấp Đơn-Long10Khóa
Đá Hồi Sinh20Khóa
Đá Luyện40Khóa
Ngọc Xích Diệm5Khóa