Thể lệ

--ĐUA TOP TÀI PHÚ NHẬN ALVARION 5 SAO --

Thể Lệ Tham Gia

Thời gian
 • Bắt đầu: 0h00 ngày 12.02.2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 25.02.2018
Thể lệ
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ tham gia tích điểm Kim Cương quy đổi từ thẻ nạp vào game.
  • Tặng TOP 20 Chỉ Huy có số tích điểm Quy Đổi Kim Cương nhiều nhất.
  • Top 1 - 3: 01 Tượng 1 Áo 1 Gối.
  • Top 4-10: 1 Áo - 1 Gối.
  • Top 11 - 20 : 01 Gối .