Thời gian : 12h Chủ nhật, Ngày 05/01/2020

Địa điểm : Sân vận động Hoa Lư - Số 2 Đinh Tiên Hoàng Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh